VISIONER

Välkommen
Produkt
Visioner
Historik
Kalender
Vinterbilder
1999
2000
2002
Skogsdagen 2003
2004
7 Maj Kurs.2
Tidigare Miniskog

www.nybyggarland.se

 

Mål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgrupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Att bygga ett "Levande Lantbruksmuseum" ett "upplevelsecentrum" genom ett antal gamla "typiska" hus för att på ett autentiskt sätt inrama den tänkta verksamheten.

Bedriva lantbruk under samma förutsättningar och levnadsbetingelser som från den tid då 80% av sveriges befolkning på ett eller annat vis var "kopplade till" och beroende av svenskt lantbruk.

Att visa och bevara utrotningshotade svenska husdjursraser som t.ex. rödkulla, fjällko, ryafår, gutefår, allmogeget, lantrasget, olika typer av grisar, höns och ankor mm.

Att odla och tillreda de gamla sorterna av spannmål, potatis, grönsaker, örter mm.

Att skapa ett centrum för hantverkare som tillsammans med studieförbund kan bedriva kurs och studieverksamhet.

Att etablera ett kontaktnät mellan studieförbund, föreningar, skolor, universitet, företag, privatpersoner m.f. och därigenom skapa en "kunskapsbank".

Att bygga broar mellan gamla och unga genom kunskapsöverföring.

 

Lokala hantverkare och boende på orten.

Turister.

Byalag, föreningar, skolor, grupper och företag.

Familjer. Från barn till dom "som var med om det" (det finns fortfarande människor som livnärt sig på lantbruk, och hade hästen som enda draghjälp).

Hyresgäster. T.ex. personer som under en viss tid vill leva och bo under samma förhållanden och betingelser som deras förfäder gjorde i början på 1900-talet. Att under viss ledning och autentiska kläder, sela på hästen, spänna för årdret och ta upp den potatis som man senare tillsammans med nyplockade grönsaker mm. tillreder och äter. Mala och baka sitt eget bröd mm.

 

Att bygga upp och bedriva natur och kulturaktiviteter som stärker den lokala ekonomin och ta vara på det kulturarv, inom lantbruk och hantverk som vi är satta att förvalta.

Att skapa ett levande lokalt och regionalt kulturliv, till nytta och glädje föt människor i alla åldrar, oberoende av geografisk och kulturell bakgrund.

Med den mycket snabba utveckling vi idag lever i, måste människor ges möjlighet att se tillbaks för att få perspektiv på utveckling och framtid.

Lansdsbygdens och den jordbrukstekniska utvecklingen har de senaste 50-100 åren förändrats mer än under 2000 åe tidigare, vilket manar till eftertanke om att vi borde vara brukare av vår jord, inte exploatörer.

Det är därför hög tid att dokumentera jordbrukets nutidshistoria, och ingen kan vara mer lämpad att genomföra detta än de personer som haft möjlighet att leva i förändringen och därmed besitter erfarenhet och kunskap.

geno detta projekt möjligörs en fortsättning av det praktiska kunnandet på landet, bl.a. inom självhushållning och hantverk, samt förståelsen hos kommande generationer.

Det geografiska läget och den koppling som kommer att göras till andra aktiviteter i närregion, nationalpark mm. gör att detta projekt har stora förutsättningar att överleva och utvecklas i "fas 2", samt bidraga till turistnäringen i Heby kommun.

På 1600-talet var Norabönderna kända för att leverera starka välgjorda master till krigsfatyg.

På 1700-talet var Norahantverkarna kända för hjultillverkning.

På 1800-talet var Norahantverkarna kända för laggkärl.

På 1900-talet blev Nora-Tärnsjöbygden känd för myggan.

På 2000-talet kommer Nora-Tärnsjö att profilera sig inom och som ??!!!!!