PRODUKT

Välkommen
Produkt
Visioner
Historik
Kalender
Vinterbilder
1999
2000
2002
Skogsdagen 2003
2004
7 Maj Kurs.2
Tidigare Miniskog

 

Verksamhet

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkuranskraft

 

Målgrupp

 

Öppethållande

 

 

 


Nybyggarland är ett upplevelsecentrum kring nedre dalälven där vi erbjuder, inom affärsområdet upplevelseturism till enskilda, familjer och företag, att bo och verka i autentisk jordbruksmiljö.
Detta för att tillgodose nutidsmänniskans behov av lugn och avkoppling, samtidigt som kunskapen om gammeldags hantverk och lantbruk överförs mellan generationer och kulturer i en harmonisk miljö med djur och natur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 


Autentisk miljö, exklusiva upplevelsemöjligheter och kunskapTurister, enskilda, familjer, företag och utbytesverksamhet med skolungdom.Under 2005 kommer vi inte att ha någon Råsbodag, men en hel del andra aktiviteter som Du kan hitta under "Kalender"